วันที่สอบ ช่วงเวลา สถานที่ จำนวนคน
สมัคร/เปิดรับ
สถานะ
2020-08-29 08:30 - 20:00 ขอนแก่น 0/100 เปิด
2020-08-22 09:50 - 11:40 สุราษฎร์ธานี 0/3 เปิด
สถานที่การอบรมและการสอบภาคปฏิบัติ

ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่สอบ ช่วงเวลา จำนวนคน
สมัคร/เปิดรับ
สถานะ
2020-08-26 10:16 - 22:25 0/100 เปิด
2020-08-21 12:43 - 12:43 0/1 เปิด
2020-08-24 15:47 - 15:47 0/10 เปิด