ข่าวสารทั้งหมดจากทางส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ

ตารางแสดงประกาศและข้อมูล

เวลา หัวประกาศ รายละเอียด
2020-08-19 09:51:21 กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! ตรวจสภาพรถที่ใช้งานบนท้องถนนทุกคัน!!! กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! ตรวจสภาพรถที่ใช้งานบนท้องถนนทุกคัน!!! กำหนดระยะเวลาและมาตรฐานการตรวจสภาพ รถบรรทุกและรถโดยสารส่วนบุคคล ตรวจสภาพปีละ1 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ ตรวจปีละ 2 ครั้ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจควันดำทั่วประเทศ รายละเอียด
2020-08-19 10:12:17 กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่าน ตรอ.เพิ่ม กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่าน ตรอ.เพิ่มอีก 19 แห่ง ให้บริการครอบคลุมถึงรถที่ต้องผ่านการตรวจ ตรอ.ด้วยยกเว้นรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 3 ปี รายละเอียด
2020-08-19 10:24:00 กรมการขนส่งทางบก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้บริการ ตรอ. กรมการขนส่งทางบก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้บริการ ตรอ.ยกระดับมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสภาพรถ ตรอ.ทั่วประเทศ ด้วยระบบ Online ใช้ได้ครบทั่วประเทศ 26 มิ.ย.นี้ รายละเอียด
2020-08-19 10:27:49 กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานการตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานการตรวจสภาพรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติวเข้ม เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ประจำปี 2557 สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.vis-dlt.org รายละเอียด
หากท่านกำลังติดปัญหา อ่านคู่มือที่นี่