ภาพงานอบรมการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์

อบรมระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของส่วนมาตรฐานตรวจสภาพรถ

คำอธิบาย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรม กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกันจัดงานอบรม เรื่อง ระบบการอบรมออนไลน์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ ที่ห้องประชุมตึก 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านกำลังติดปัญหา อ่านคู่มือที่นี่