ภาพงานอบรมการใช้งานระบบ การอบรมออนไลน์ สำหรับ ตรอ.

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คำอธิบาย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรม กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกันจัดงานอบรม เรื่อง ระบบการอบรมออนไลน์สำหรับ ตรอ. ที่ห้องประชุมตึก 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านกำลังติดปัญหา อ่านคู่มือที่นี่